Administracja i agendy rządowe

Z naszych usług korzysta administracja rządowa i agendy rządowe. Zrealizowaliśmy na ich zlecenie m.in. następujące badania:

Dla Centrum Projektów Europejskich (CPE):

 • Badanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich metodą Tajemniczego Klienta (VIII 2015-IV 2016);
 • Badanie Punktów Informacyjnych PO KL metodą Mystery Calling oraz Mystery Mailing (V-X 2013);
 • Badanie Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego metodą Mystery Calling i Mystery Shopping (IV-IX 2013);
 • Badanie Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego metodą Mystery Calling i Mystery Shopping (V-X 2012);
 • Badanie Punktów Informacyjnych PO KL metodą Mystery Calling, Mystery Shopping i Mystery Mailing (VIII 2011-VI 2012);
 • Badanie Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego metodą Mystery Calling i Mystery Shopping (V-IX 2011).

Dla Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE):

 • Badanie jakościowe dotyczące organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach (XII 2013-III 2014);
 • Badania jakościowe rodziców 6-latków, zogniskowane wywiady grupowe (I-IV 2013);
 • Badanie jakościowe dotyczące ewaluacji projektu systemowego indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów szkół podstawowych klas I-III (VI-VIII 2011).

Dla Instytutu Adama Mickiewicza (IAM):

 • Ewaluacja projektu prezentacji polskiej kultury w Nadrenii Północnej-Westfalii w Republice Federalnej Niemiec realizowanego przez Instytut Adama Mickiewicza w 2012 roku pt. Klopsztanga. Polska bez granic NRW (XI-XII 2012).

Dla Narodowego Centrum Kultury (NCK):

 • Wsparcie merytoryczne realizacji programu "Bardzo Młoda Kultura" (III-XII 2017) [pobierz];
 • Wsparcie merytoryczne realizacji programu "Bardzo Młoda Kultura" (V-XII 2016) [zobacz];
 • Badanie ewaluacyjne "Ocena wybranych aspektów Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2015" (VIII-XII 2015); [zobacz film ewaluacyjny]
 • Opracowanie metodologii oraz przeprowadzenie badań ewaluacyjnych II i III edycji Programu Dom Kultury+: Dom Kultury+. Edukacja Artystyczna (2012) oraz Dom Kultury+. Inicjatywy Lokalne 2013 (V-XII 2014) [zobacz].

Dla Narodowego Centrum Nauki (NCN):

 • Badanie opinii wśród laureatów konkursów NCN na finansowanie projektów badawczych w zakresie badań podstawowych (X 2014-III 2015).

Dla Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE):

 • Aktualizacja i modernizacja aplikacji  dotyczącej modelu generycznego prognozowania zapotrzebowania na usługi edukacyjne w jednostkach samorządu terytorialnego w formie aplikacji internetowej (VII-VIII 2015);
 • Uaktualnienie opracowanego modelu generycznego prognozowania zapotrzebowania na usługi edukacyjne w jednostkach samorządu terytorialnego w formie aplikacji internetowej (II-III 2014);
 • Wykonanie modelu generycznego prognozowania zapotrzebowania na usługi edukacyjne w jednostkach samorządu terytorialnego (VI-XI 2012) [zobacz].

Dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP):

 • Przeprowadzenie ewaluacji działania 5.2 - Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym - Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013 (IX-XII 2010);
 • Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki (VI-XII 2010), ISBN: 978-83-931515-0-9 [zobacz].

Dla Polskiej Organizacji Turystycznej (POT):

 • Badanie jakości obsługi w centrach i punktach informacji turystycznej, prowadzone metodą Mystery Client (X 2012-IX 2013).

Dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego:

 • Szacowanie stawek jednostkowych szkoleń komputerowych w zakresie ECDL w ramach PO KL (V-IX 2011).

Dla Ministerstwa Gospodarki:

 • Ewaluacja działalności Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości wspartych finansowo ze środków Ministerstwa Gospodarki (XI-XII 2008).

Zapraszamy do współpracy!

Filary firmy