Aktualności

Badania naukowe dla Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu 16 marzec 2018

Usługa badawcza realizowana jest w ramach projektu finansowanego z Programu Ramowego HORYZONT 2020 – tytuł projektu: Budowanie umiejętności społecznych i emocjonalnych w celu zwiększenia odporności psychicznej dzieci i młodzieży w Europie [BOOST – Building social and emotional skills to BOOST mental health resilience in children and young people in Europe (grant agreement – 755175)].

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie rekrutacji: pracowników, uczniów szkół podstawowych i rodziców oraz realizacja serii badań fokusowych i indywidualnych wywiadów pogłębionych na terenie województwa wielkopolskiego.

Celem badania jest identyfikacja potrzeb społeczno-emocjonalnych uczniów. Ich efektem będzie opracowanie cyklu szkoleń dla nauczycieli pomagających im radzić sobie z trudnymi sytuacjami oraz we wspieraniu kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów i ich dobrostanu.

Termin realizacji badania: marzec - maj 2018.

 

powrót archiwum wiadomości

Filary firmy