Aktualności

Badanie absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 05 czerwiec 2014

W czerwcu 2014 roku Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu zleciła nam przygotowanie i przeprowadzenie badania na temat dopasowania kompetencji absolwentów do potrzeb pracodawców.

Celem badań jest poznanie najbardziej pożądanych przez pracodawców branży turystycznej i rekreacyjnej zawodów oraz kwalifikacji i umiejętności osób, które ubiegają się o zatrudnienie oraz monitorowanie dynamiki zmian tych preferencji. Celem badania jest poznanie potrzeb pracodawców związanych z możliwościami zatrudniania przez nich osób z oczekiwanymi kwalifikacjami. Rezultatem badania mają być rekomendacje dotyczące modyfikacji w programach nauczania na kierunku Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu ze względu na oczekiwania rynku pracy.

Badanie obejmuj eprzedstawicieli pracodawców z województwa dolnośląskiego i opolskiego oraz powiatów ościennych z województwa lubuskiego, wielkopolskiego i łódzkiego, gdyż to głównie z tych rejonów pochodzą studenci kształcący się w WSB we Wrocławiu.

Pierwszy etap badań został zakończony, kolejny rozpocznie się w grudniu br.

powrót archiwum wiadomości

Filary firmy