Aktualności

Badanie ewaluacyjne na zlecenie Narodowego Centrum Kultury 10 maj 2014

W maju 2014 roku rozpoczęliśmy realizację zlecenia dla Narodowego Centrum Kultury w zakresie opracowania metodologii oraz przeprowadzenia badań ewaluacyjnych II i III edycji Programu Dom Kultury+: Dom Kultury+. Edukacja Artystyczna (2012) oraz Dom Kultury+. Inicjatywy Lokalne 2013.

Celem ewaluacji jest określenie poziomu realizacji założeń Programu Dom Kultury+. Edukacja Artystyczna oraz Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2013.

W ramach programu Dom Kultury+. Edukacja Artystyczna w 2012 roku dofinansowano działania prowadzone przez 34 domy kultury, które nawiązały współpracę ze 140 szkołami. Łączna kwota dotacji przyznanych przez Narodowe Centrum Kultury to 943 661,00 zł.
W ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2013 dofinansowano działania prowadzone przez 50 domów kultury, które wsparły łącznie 275 inicjatyw. Łączna kwota dotacji przyznanych przez Narodowe Centrum Kultury to 1 431 972,00 zł.

Zakończenie projektu planowane jest na listopad 2014 roku.

powrót archiwum wiadomości

Filary firmy