Aktualności

Badanie wśród laureatów konkursów Narodowego Centrum Nauki 17 październik 2014

W październiku br. podpisaliśmy umowę z Narodowym Centrum Nauki na realizację badań na temat ocen współpracy z NCN i procesu realizacji projektów finansowanych ze środków NCN.

Główny cel badania skupia się na zgromadzeniu opinii laureatów konkursów NCN na temat procesu realizacji projektów finansowanych ze środków NCN, w szczególności: zebranie ocen dot. współpracy z NCN/ oczekiwań wobec NCN.

Główne pytania badawcze są następujące:

  1. Jak laureaci konkursów NCN oceniają użyteczność i zrozumiałość dostarczanych przez NCN informacji?
  2. Jak laureaci konkursów NCN oceniają przejrzystość i jawność procesu oceniania wniosków w ramach konkursów NCN?
  3. Jak laureaci konkursów NCN oceniają proces podpisywania umów o finansowanie projektu badawczego (sprawności tego procesu, poziom zbiurokratyzowania, adekwatność przyjętych procedur)?
  4. Jakie trudności laureaci konkursów NCN identyfikują podczas realizacji obowiązku raportowania postępów prac badawczych?
  5. Jakie są oczekiwania laureatów konkursów NCN w zakresie wsparcia ze strony jednostki macierzystej i jak te oczekiwania przekładają się na rzeczywistą sytuację w danej jednostce macierzystej?
  6. Jakie są oczekiwania laureatów konkursów NCN w zakresie wsparcia ze strony NCN na poszczególnych etapach przygotowywania i realizowania projektu badawczego?

Badanie wśród laureatów konkursów NCN będzie realizowane dwuetapowo;

  • Badania jakościowe (IDI, FGI), których celem będzie identyfikacja kluczowych obszarów problemowych oraz uszczegółowienie pytań badawczych, na podstawie których opracowanie zastanie narzędzie badawcze do realizacji badań właściwych, tj. badań ilościowych.
  • Badania ilościowe (CAWI), realizowane na reprezentatywnej próbie laureatów konkursów NCN.

Aktualnie trwa realizacja II etapu badania. Zakończenie badań planowane jest w lutym 2014 roku.

Informacje o realizowanym badaniu zostały zamieszczone również na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.

W razie pytań związanych z projektem badawczym prosimy o kontakt z Anną Zakrzewską.

powrót archiwum wiadomości

Filary firmy