Aktualności

Certyfikat PKJPA po raz ósmy! 31 styczeÅ„ 2017

W dniu 9 stycznia 2017 roku Zarząd Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku już po raz ósmy podjął decyzję o wydaniu firmie Public Profits Sp. z o.o. certyfikatu Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów na rok 2017 w trzech kategoriach:

  • „Badania realizowane techniką ankieterskich wywiadów osobistych/audytoryjnych - PAPI”,
  • „Badania jakościowe”,
  • „Mystery Shopping”.

Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA) ustala minimalne normy jakości pracy w zakresie organizacji Działu Realizacji oraz sieci terenowej, rekrutacji ankieterów i koordynatorów, ich szkolenia, nadzoru i koordynacji ich pracy, a także kontroli poprawności wykonanej przez nich pracy.

Dziękujemy :)

powrót archiwum wiadomości

Filary firmy