Aktualności

Diagnoza potencjałów rozwojowych mieszkańców Poznania 09 marzec 2018

Usługa polegająca na przeprowadzeniu badań i sporządzeniu trzech diagnoz potencjału rozwojowego następujących poznańskich grup: ludzi młodych, rodzin, kobiet w oparciu o stwierdzone w badaniach problemy i potrzeby tychże grup będzie polegała na:

  • przeprowadzeniu serii warsztatów z udziałem przedstawicieli trzech typów mieszkańców: ludzi młodych, rodzin, kobiet
  • realizacji badań ilościowych na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Poznania przy wykorzystaniu techniki CATI
  • pogłębieniu badanych obszarów podczas serii badań jakościowych z udziałem przedstawicieli trzech typów mieszkańców: ludzi młodych, rodzin, kobiet wykorzystując techniki IDI, diady i FGI.

Badaniom terenowym towarzyszyć będzie szeroko zakrojona analiza danych zastanych.

Efektem badania będzie opracowanie trzech diagnoz potrzeb i oczekiwań:

  • ludzi młodych
  • rodzin
  • kobiet.

Diagnozy będą obejmowały nie tylko grupy tych miejskich społeczności, które są aktywne i dobrze sobie radzą w rzeczywistości miejskiej, ale także te, które są bierne, obojętne i niezaangażowane w działalność miejską. Ponadto, z owych diagnoz wynikać będą rekomendacje co do narzędzi/ rozwiązań (organizacyjnych, informacyjnych, prawno-finansowych, itd.), które odblokują potencjały rozwojowe każdej z tych grup.

Usługa badawcza prowadzona jest w konsorcjum: Public Profits Sp. z o.o. & Metaphor Sp. z o.o. Sp.k.

Termin realizacji: marzec - październik 2018 r.

powrót archiwum wiadomości

Filary firmy