Aktualności

Diagnoza trzeciego sektora i wolontariatu w Poznaniu 03 lipiec 2017

„Diagnoza trzeciego sektora i wolontariatu w Poznaniu”, badanie realizowane na zlecenie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania

Wyniki tego badania mają dopomóc w ustaleniu tego jaki jest stan trzeciego sektora działającego na rzecz mieszkańców Poznania, w tym jakie są jego potrzeby i oczekiwania wobec Miasta. Przede wszystkim jednak, mają one stać się podstawą rekomendacji dla działań lokalnych instytucji mających wpływ na działalność i wsparcie NGO o wolontariatu w Poznaniu.

Informacja o badaniu na stronie internetowej Miasta Poznania

Termin zakończenia badania: październik 2017.

powrót archiwum wiadomości

Filary firmy