Aktualności

Ewaluacja działań informacyjno–promocyjnych WRPO na lata 2007 – 2013 20 październik 2014

W czerwcu 2014 roku podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na ewaluację działań informacyjno–promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.

Ogólny cel badania stanowi ocena działań informacyjnych i promocyjnych zrealizowanych w ramach WRPO 2007-2013 pod kątem ich użyteczności oraz skuteczności, efektywności i trwałości dotarcia oraz budowania świadomości społecznej o Funduszach Europejskich i Unii Europejskiej wśród podstawowych grup docelowych.

Cele szczegółowe:

Cel 1. Ocena wykonania celów działań informacyjno-promocyjnych przewidzianych w Planie komunikacji WRPO na lata 2007-2013.

Cel 2. Ocena rezultatów zastosowania narzędzi informacyjno-promocyjnych WRPO 2007-2013.

Cel 3. Identyfikacja potrzeb informacyjnych w zakresie promocji WRPO 2014+.

Cel 4. Opracowanie przesłanek dla Planu komunikacji WRPO 2014+.

Zakończenie badania nastąpi w grudniu 2014 roku.

powrót archiwum wiadomości

Filary firmy