Aktualności

Film dokumentalny - znaczący element badania ewaluacyjnego 20 maj 2016

Narodowe Centrum Kultury opublikowało na swojej stronie internetowej film poewaluacyjny, który w 2015 roku powstał m.in. pod szyldem Public Profits Sp. z o.o. Film dotyczy Programu DOM KULTURY+ INICJATYWY LOKALNE 2015.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tą ciekawą "produkcją":

http://nck.pl/dom-kultury-plus/317594-ocena-wybranych-aspektow-programu-dom-kultury-inicjatywy-lokalne-2015/

Na stronie zamieszczony został również raport końcowy prezentujący wyniki badań przeprowadzonych w ramach badania pt. „Ocena wybranych aspektów Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2015”. Zostały w nim opisane wyniki przeprowadzonych badań ilościowych. Równocześnie istotnym elementem procesu ewaluacyjnego było nakręcenie filmu dokumentalnego. Wyniki badań etnograficznych (w tym zgromadzony materiał wizualny) w sposób pogłębiony obrazują dane zabrane podczas badań ilościowych nadając im kontekst i ukazując tło badanych zjawisk.

 

 

powrót archiwum wiadomości

Filary firmy