Aktualności

Grant ze środków EFRR 04 luty 2021

Grantobiorca:

PUBLIC PROFITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość grantu: 62 268,63 PLN

Wsparcie udzielone w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

 

powrót archiwum wiadomości

Filary firmy