Aktualności

Kultura w pandemii - ankieta 31 marzec 2021

Rozpoczęliśmy pierwszą fazę badań terenowych w ramach „Badania kryzysu i zmian w kulturze w czasie pandemii COVID-19, czyli kondycja kultury miejskiej w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, na przestrzeni lat 2020-2021”

Anonimowa ankieta skierowana jest pracowników prywatnych i publicznych instytucji kultury, w tym organizacji pozarządowych działających w sferze kultury w siedmiu polskich miastach: w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Do wypełnienia anonimowego kwestionariusza zapraszamy wszystkich pracowników instytucji ze wskazanych miast, w tym:
  • instytucji artystycznych: teatry, filharmonie, opery, operetki, orkiestry symfoniczne i kameralne, zespoły pieśni i tańca oraz zespoły chóralne, itd.
  • tzw. innych instytucji kultury: instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, centra, domy i świetlice kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji, domy aukcyjne, redakcje pism poświęconych kulturze
  • hybrydowych instytucji kultury: klubokawiarnie; laby i spejsy; portale, galerie i strony internetowe prowadzące stałą działalność kulturalną, kolektywy i spółdzielnie zajmujące się działalnością kulturalną, firmy produkujące dobra kultury i organizujące działalność kulturalną; cyklicznie realizowane festiwale; squaty i galerie „napowietrzne”, kolektywy edukatorów i animatorów kultury, itd.
Państwa udział w badaniu przyczyni się do stworzenia rozwiązań uodparniających strefę kultury na podobne kryzysy w przyszłości.
Zachęcamy również do upowszechnienia linku do ankiety wśród swoich koleżanek i kolegów działających w obszarze kultury na terenie Pani/ Pana miasta: https://kulturainstytucje.webankieta.pl/.

Na odpowiedzi czekamy do 9 kwietnia br.

powrót archiwum wiadomości

Filary firmy