Aktualności

Kultura w (po)pandemii? - ankieta 20 lipiec 2021

Rozpoczynamy drugą fazę badań terenowych w ramach „Badania kryzysu i zmian w kulturze w czasie pandemii COVID-19, czyli kondycja kultury miejskiej w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, na przestrzeni lat 2020-2021”. Zleceniodawcą jest Koalicja Miast.

Ankieta skierowana jest do wszystkich pracowników prywatnych i publicznych instytucji kultury, w tym organizacji pozarządowych działających w sferze kultury w siedmiu polskich miastach: w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Tym razem, skracając nieco zakres kwestionariusza skupiliśmy się na poszukiwaniu informacji o tym jak instytucje kultury i inne podmioty działające w sferze kultury odnalazły się w nowej (po)pandemicznej rzeczywistości, czy podejmowane działania mają szansę wejść na stałe do  ich oferty i w jakim kierunku będzie się ona rozwijała. [WIĘCEJ O BADANIU]

Do wypełnienia anonimowego kwestionariusza zapraszamy wszystkich pracowników instytucji/ podmiotów ze wskazanych miast (także tych, którzy nie brali udziału w pierwszej fazie), w tym:

  • instytucji artystycznych: teatry, filharmonie, opery, operetki, orkiestry symfoniczne i kameralne, zespoły pieśni i tańca oraz zespoły chóralne, itd.
  • tzw. innych instytucji kultury: instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, centra, domy i świetlice kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji, domy aukcyjne, redakcje pism poświęconych kulturze
  • hybrydowych instytucji kultury: klubokawiarnie; laby i spejsy; portale, galerie i strony internetowe prowadzące stałą działalność kulturalną, kolektywy i spółdzielnie zajmujące się działalnością kulturalną, firmy produkujące dobra kultury i organizujące działalność kulturalną; cyklicznie realizowane festiwale; squaty i galerie „napowietrzne”, kolektywy edukatorów i animatorów kultury, itd.

[WYPEŁNIJ ANKIETĘ - LINK]

Wyniki zbieramy przez całe wakacje, do 31 sierpnia 2021 roku.

Państwa udział w badaniu przyczyni się do stworzenia rozwiązań uodparniających strefę kultury na podobne kryzysy w przyszłości.

Zachęcamy również do upowszechnienia linku do ankiety wśród swoich koleżanek i kolegów działających w obszarze kultury na terenie Pani/ Pana miasta: https://kulturainstytucje2.webankieta.pl/.

powrót archiwum wiadomości

Filary firmy