Aktualności

„Losy absolwentów, kobiet pracujących, które ukończyły szkoły zawodowe” 15 październik 2014

W październiku 2014 roku podpisaliśmy umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie na realizację badań jakościowych, realizowanych w ramach projektu systemowego „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy – kontynuacja”.
Badanie pn. „Losy absolwentów, kobiet pracujących, które ukończyły szkoły zawodowe” obejmuje realizację 90 indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz wykonanie prac analitycznych związanych z badaniami wraz z przygotowaniem raportu z badania oraz 90 odrębnych opisów ścieżek karier absolwentek ZSZ.

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% ze środków krajowych w ramach budżetu państwa.

powrót archiwum wiadomości

Filary firmy