Aktualności

Merytorycznie wspieramy realizację programu Bardzo Młoda Kultura 17 maj 2016

Bardzo Młoda Kultura. Wieloletni program wspierania edukacji kulturowej.

Kultura jest głównym zasobem społecznym i od niej zależy charakter naszych relacji z innymi, umiejętności i zdolność twórczego działania. Zaufanie społeczne i kapitał ludzki nie mogą więc wzrastać bez trwałej edukacji kulturowej i artystycznej. Jej dostępność i jakość decydują o tym, kim jesteśmy jako jednostki i jako wspólnota. Kreatywność i silne poczucie własnej wartości oraz umiejętność współpracy wyznaczają kształt przyszłości, tworząc podstawy nowoczesnego świata i otwartego społeczeństwa.

Nie zawsze o tych zależnościach pamiętamy. Częściej traktujemy edukację kulturową jako barwny dodatek do innych aktywności i rzadko też współdziałamy, by uczynić ją powszechną i silniej zakorzenić w instytucjach kultury i oświaty, także w działaniach organizacji pozarządowych i kształceniu pozaformalnym.

By to zmienić, z inicjatywy Obywateli Kultury powstał program Bardzo Młoda Kultura. Celem wieloletniego programu realizowanego w ramach Paktu dla Kultury przez Narodowe Centrum Kultury jest budowanie systemowych rozwiązań wzmacniających stymulowanie kreatywności i edukacji kulturowej przez 16 podmiotów wyłonionych w drodze konkursu - po jednym z każdego województwa. Do ich zadań należeć będzie:

- identyfikacja instytucji i organizacji zajmujących się edukacją kulturową w regionie oraz opis zasobów i ograniczeń dla rozwijania praktyk w zakresie edukacji kulturowej i artystycznej w regionie;

- prowadzenie działalności szkoleniowej, wzmacniającej kompetencje edukatorów i nauczycieli oraz rozwijanie systemów i źródeł informacji z których będą mogli korzystać poszukujący wartościowych inicjatyw i aktywności w zakresie edukacji kulturowej i artystycznej;

- przygotowywanie otwartych konkursów, poprzez które finansowane będą w ramach województwa przedsięwzięcia edukacyjne realizowane wspólnie przez instytucje i organizacje reprezentujące oświatę i kulturę;

- tworzenie sieci współpracy pomiędzy osobami zatrudnionymi w instytucjach i organizacjach kulturalnych i oświatowych oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Każdy z wnioskodawców będzie mógł ubiegać się o dotację w wysokości od 300 do 900 tysięcy złotych na trzyletni okres realizacji programu, a także wsparcie organizacyjne i merytoryczne od powołanego przez NCK zespołu zajmującego się obsługą programu. W ramach programu odbywać się będą doroczne spotkania wszystkich beneficjentów, w trakcie których będą się dzielić doświadczeniami i poszukiwać wspólnie rozwiązań.

Zespół w ramach wsparcia Narodowego Centrum Kultury w realizacji Programu:

1. Przygotuje i przeprowadzi spotkania w regionach dla beneficjentów

2. Opracuje i wypromuje raport ewaluacyjny i materiały podsumowujące program Bardzo Młoda Kultura

3. Zbuduj i wypromuje, stworzy i wypromuje treści strony internetowej o edukacji kulturowej

4. Poprowadzi stałe konsultacje dla beneficjentów programu

5. Przeprowadzi seminarium poświęcone diagnozie w kulturze wraz z publikacją.

Termin zakończenia przedmiotu Umowy: grudzień 2016 r.

 

Raport z realizacji Programu w 2016 roku można pobrać tutaj.

Więcej informacji udziela: Anna Zakrzewska

powrót archiwum wiadomości

Filary firmy