Aktualności

Opracowanie koncepcji badawczej dla ROPS w Krakowie 01 październik 2013

W październiku 2013 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zlecił nam Przygotowanie koncepcji badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Małopolsce – Poddziałania: 7.1.1 i 7.1.2”.

powrót archiwum wiadomości

Filary firmy