Aktualności

Przedłużona ważność certyfikatu PKJPA 24 maj 2020

Zgodnie z decyzją Zarządu Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku z dnia 28 kwietnia br., ważność certyfikatów PKJPA oraz PKJBI wystawionych w styczniu 2020 r. zostaje przedłużona do końca 2021 r.

Decyzja ta podyktowana jest trwającym stanem epidemii COWID-19. Wszelkie przesłanki wskazują na to, że ograniczenia związane ze stanem epidemii uniemożliwią, zgodne z panującymi obecnie zasadami bezpieczeństwa, przeprowadzenie kontroli audytorskich w firmach badawczych.

 

powrót archiwum wiadomości

Filary firmy