Aktualności

Strategie inteligentnych specjalizacji - badanie naukowe 02 listopad 2020

Strategie inteligentnych specjalizacji (RIS3) traktowane są jako kluczowe narzędzia realizacji koncepcji inteligentnego i zrównoważonego rozwoju. Strategie te pozwalają skupić inwestycje na badaniach, rozwoju i innowacyjności w obszarach o największym potencjale gospodarczym i konkurencyjnym regionów.

Prowadzone przez Uniwersytet Szczeciński badanie pt. „Strategie inteligentnych specjalizacji – ocena wdrożenia strategii oraz rozwój i wąskie gardła dyfuzji innowacji w regionach” ma na celu ocenę postępów wdrażania strategii inteligentnych specjalizacji, weryfikację oczekiwanych efektów związanych z ich wdrożeniem, a także zdefiniowanie wytycznych i rekomendacji podwyższających skuteczność zarzadzania innowacyjnością w regionach w ramach realizacji tych strategii.

Public Profits Sp. z o.o. przeprowadzi indywidualne wywiady pogłębione wśród instytucji wdrażających politykę proinnowacyjną oraz przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną na terenie województw objętych ponadregionalną Strategią Polska Zachodnia.

Termin zakończenia badania: listopad/ grudzień 2020 r.

powrót archiwum wiadomości

Filary firmy