Aktualności

"Antecendencje diaid i sieci w turystyce" dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 04 Marzec 2016

Od marca br. realizujemy badania terenowe w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki

"Antecendencje diaid i sieci w turystyce" dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

„Dlaczego wszyscy chcą studiować? Wybory edukacyjne absolwentów szkół średnich (...)” 15 Luty 2016

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zlecił nam ogólnopolskie ilościowe badania studentów i absolwentów szkół średnich niekontynuujących nauki.

„Dlaczego wszyscy chcą studiować? Wybory edukacyjne absolwentów szkół średnich (...)”

Badanie dot. infrastruktury rowerowej w Poznaniu 30 Listopad 2015

W grudniu przeprowadzilismy badanie ankietowe dot. infrastruktury rowerowej wśród mieszkańców miasta Poznania.

Badanie dot. infrastruktury rowerowej w Poznaniu

Wykorzystanie potencjału intuicyjnego w procesie podejmowania decyzji kierowniczych 15 Listopad 2015

W listopadzie 2015 roku zrealizowaliśmy badanie diagnozujące poziom i wykorzystanie potencjału intuicyjnego w procesie podejmowania decyzji kierowniczych.

Wykorzystanie potencjału intuicyjnego w procesie podejmowania decyzji kierowniczych

Badania dot. ryzyka w procesie realizacji strategii 30 Wrzesień 2015

We wrześniu 2015 roku rozpoczęliśmy realizację badań ilościowych i jakościowych dot. ryzyka w procesie realizacji strategii.

Badania dot. ryzyka w procesie realizacji strategii

Program Wspierania Rodziny w m. st. Warszawie na lata 2016-2018 18 Wrzesień 2015

Na zlecenie Biura Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawy aktualizujemy Program Wspierania Rodziny w Warszawie.

Program Wspierania Rodziny w m. st. Warszawie na lata 2016-2018

Nowatorskie badanie ewaluacyjne dla Narodowego Centrum Kultury 20 Siepień 2015

Zlecone nam badanie ewaluacyjne pn. „Ocena wybranych aspektów Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2015” zostanie udokumentowane w postaci filmu ewaluacyjnego.

Nowatorskie badanie ewaluacyjne dla Narodowego Centrum Kultury

Już po raz szósty realizujemy badanie jakości obsługi na zlecenie CPE 17 Siepień 2015

Centrum Projektów Europejskich - państwowa jednostka budżetowa zleciło nam „Badanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich metodą Tajemniczy Klient”

Już po raz szósty realizujemy badanie jakości obsługi na zlecenie CPE

Opracowujemy "Program Rozwoju Pieczy Zastępczej..." 14 Siepień 2015

Miasto Stołeczne Warszawa powierzyło nam zlecenie polegające na przygotowaniu opracowania pn. „Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2016-2018”.

Opracowujemy "Program Rozwoju Pieczy Zastępczej..."

Rozpoczęliśmy badanie - analizę popytu na ofertę Muzeum Narodowego we Wrocławiu 30 Lipiec 2015

Na zlecenie firmy Inveni Sp. z o.o. przeprowadzimy analizę popytu na ofertę Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w szczególności - Muzeum Sztuki Współczesnej.

Rozpoczęliśmy badanie - analizę popytu na ofertę Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Ewaluacja Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie 30 Lipiec 2015

Miasto Stołeczne Warszawa zleciło nam ewaluację Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2013-2015.

Ewaluacja Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie

Znacząca pozycja Public Profits w sektorze badań Mystery Shopping 22 Czerwiec 2015

Ponownie znaleźliśmy się w TOP 10 firm realizujących badania Mystery Shopping

Znacząca pozycja Public Profits w sektorze badań Mystery Shopping

Badania na potrzeby grantu realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 18 Czerwiec 2015

W czerwcu podpisaliśmy umowę na badania dotyczące warunków wykluczających w przepływie dóbr w łańcuchu logistycznym oraz procentowego udziału i charakteru strat i braków dla różnych typów dóbr

Badania na potrzeby grantu realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
1 2 3 4 5 6 7

Filary firmy