Aktualności

Badanie ewaluacyjne na zlecenie Narodowego Centrum Kultury 10 Maj 2014

Od maja 2014 roku realizujemy badanie ewaluacyjne w sektorze kultury na zlecenie NCK.

Badanie ewaluacyjne na zlecenie Narodowego Centrum Kultury

Ewaluacja zewnętrzna dwóch projektów na zlecenie PAIP 05 Maj 2014

W maju 2014 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zlecił nam ewaluację zewnętrzną dwóch projektów.

Ewaluacja zewnętrzna dwóch projektów na zlecenie PAIP

Badanie dot. podejścia sieciowego w gospodarce 15 Kwiecień 2014

W kwietniu 2014 roku rozpoczęliśmy dwustopniowe badanie dotyczące Podejścia sieciowego we współpracy gospodarczej metodą FGI i CAWI.

Badanie dot. podejścia sieciowego w gospodarce

Badanie dot. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach 20 Marzec 2014

Od grudnia 2013 do marca 2014 roku przeprowadziliśmy badanie jakościowe dotyczące organizacji i udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej w przedszkolach.

Badanie dot. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach

Badanie profilu klientów dla Oficyny MM 05 Marzec 2014

W marcu 2014 roku zakończyliśmy realizację badania profilu potencjalnych klientów Oficyny MM Wydawnictwa Prawniczego.

Badanie profilu klientów dla Oficyny MM

Ciągły monitoring ofert pracy dla WUP w Lublinie 10 Listopad 2013

W listopadzie 2013 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zlecił nam realizację w latach 2013 – 2015, w ramach projektu systemowego „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy – kontynuacja”, ciągłego monitoringu ofert pracy.

Ciągły monitoring ofert pracy dla WUP w Lublinie

Wygrana w konkursie ogłoszonym przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) 01 Listopad 2013

W listopadzie 2013 roku przystapilismy do realizacji Ogólnoeuropejskiego badania popytu na usługi związane z czasem precyzyjnym i urzędowym świadczone poprzez system Galileo oraz stworzenie metodyki badawczej.

Wygrana w konkursie ogłoszonym przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA)

Ogólnopolskie badania praktyk kulturalnych Polaków 20 Październik 2013

W ramach swojej działalności realizujemy również granty - projekty badawcze własne.W październiku 2013 roku przystąpiliśmy do realizacji Ogólnopolskiego badania praktyk kulturalnych Polaków, które uzyskało dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) w ramach projektu „Obserwatorium kultury”.

Ogólnopolskie badania praktyk kulturalnych Polaków

Opracowanie koncepcji badawczej dla ROPS w Krakowie 01 Październik 2013

W październiku 2013 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zlecił nam Przygotowanie koncepcji badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Małopolsce – Poddziałania: 7.1.1 i 7.1.2”.

Opracowanie koncepcji badawczej dla ROPS w Krakowie

Ekspertyza dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 10 Siepień 2013

W sierpniu i wrześniu 2013 roku opracowaliśmy dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ekspertyzę pt.:„Kapitał społeczny jako kluczowy czynnik atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego”.

Ekspertyza dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Badanie ewaluacyjne na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 15 Czerwiec 2013

W czerwcu 2013 roku Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zlecił nam wykonanie badania ewaluacyjnego „Ocena wpływu inwestycji dofinansowanych z Działania 6.2 RPOWP na lata 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy regionu”.

Badanie ewaluacyjne na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Badanie ewaluacyjne dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 10 Czerwiec 2013

W czerwcu 2013 roku Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zlecił nam wykonanie badania ewaluacyjnego „Znaczenie interwencji RPO WP w obszarze infrastruktury publicznej”.

Badanie ewaluacyjne dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

Badanie Punktów Informacyjnych PO KL 10 Maj 2013

W maju 2013 roku rozpoczęliśmy realizację kolejnego badania dla Centrum Projektów Europejskich - „Badanie Punktów Informacyjnych PO KL metodą Mystery Calling oraz Mystery Mailing” - Edycja 2013.

Badanie Punktów Informacyjnych PO KL
1 2 3 4 5 6 7

Filary firmy