Aktualności

Ewaluacja działań informacyjno–promocyjnych WRPO na lata 2007 – 2013 20 Październik 2014

W czerwcu 2014 roku podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na ewaluację działań informacyjno–promocyjnych WRPO na lata 2007–2013.

Ewaluacja działań informacyjno–promocyjnych WRPO na lata 2007 – 2013

Badanie wśród laureatów konkursów Narodowego Centrum Nauki 17 Październik 2014

W październiku br. podpisaliśmy umowę z Narodowym Centrum Nauki na realizację badań na temat ocen współpracy z NCN i procesu realizacji projektów finansowanych ze środków NCN.

Badanie wśród laureatów konkursów Narodowego Centrum Nauki

„Losy absolwentów, kobiet pracujących, które ukończyły szkoły zawodowe” 15 Październik 2014

W październiku 2014 roku podpisaliśmy umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie na realizację badań jakościowych.

„Losy absolwentów, kobiet pracujących, które ukończyły szkoły zawodowe”

Badanie absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 05 Czerwiec 2014

W czerwcu 2014 roku Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu zleciła nam przygotowanie i przeprowadzenie badania na temat dopasowania kompetencji absolwentów do potrzeb pracodawców.

Badanie absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Badanie ewaluacyjne na zlecenie Narodowego Centrum Kultury 10 Maj 2014

Od maja 2014 roku realizujemy badanie ewaluacyjne w sektorze kultury na zlecenie NCK.

Badanie ewaluacyjne na zlecenie Narodowego Centrum Kultury

Ewaluacja zewnętrzna dwóch projektów na zlecenie PAIP 05 Maj 2014

W maju 2014 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zlecił nam ewaluację zewnętrzną dwóch projektów.

Ewaluacja zewnętrzna dwóch projektów na zlecenie PAIP

Badanie dot. podejścia sieciowego w gospodarce 15 Kwiecień 2014

W kwietniu 2014 roku rozpoczęliśmy dwustopniowe badanie dotyczące Podejścia sieciowego we współpracy gospodarczej metodą FGI i CAWI.

Badanie dot. podejścia sieciowego w gospodarce

Badanie dot. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach 20 Marzec 2014

Od grudnia 2013 do marca 2014 roku przeprowadziliśmy badanie jakościowe dotyczące organizacji i udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej w przedszkolach.

Badanie dot. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach

Badanie profilu klientów dla Oficyny MM 05 Marzec 2014

W marcu 2014 roku zakończyliśmy realizację badania profilu potencjalnych klientów Oficyny MM Wydawnictwa Prawniczego.

Badanie profilu klientów dla Oficyny MM

Ciągły monitoring ofert pracy dla WUP w Lublinie 10 Listopad 2013

W listopadzie 2013 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zlecił nam realizację w latach 2013 – 2015, w ramach projektu systemowego „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy – kontynuacja”, ciągłego monitoringu ofert pracy.

Ciągły monitoring ofert pracy dla WUP w Lublinie

Wygrana w konkursie ogłoszonym przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) 01 Listopad 2013

W listopadzie 2013 roku przystapilismy do realizacji Ogólnoeuropejskiego badania popytu na usługi związane z czasem precyzyjnym i urzędowym świadczone poprzez system Galileo oraz stworzenie metodyki badawczej.

Wygrana w konkursie ogłoszonym przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA)

Ogólnopolskie badania praktyk kulturalnych Polaków 20 Październik 2013

W ramach swojej działalności realizujemy również granty - projekty badawcze własne.W październiku 2013 roku przystąpiliśmy do realizacji Ogólnopolskiego badania praktyk kulturalnych Polaków, które uzyskało dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) w ramach projektu „Obserwatorium kultury”.

Ogólnopolskie badania praktyk kulturalnych Polaków

Opracowanie koncepcji badawczej dla ROPS w Krakowie 01 Październik 2013

W październiku 2013 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zlecił nam Przygotowanie koncepcji badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Małopolsce – Poddziałania: 7.1.1 i 7.1.2”.

Opracowanie koncepcji badawczej dla ROPS w Krakowie
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Filary firmy