Aktualności

Badanie Punktów Informacyjnych PO KL 10 Maj 2013

W maju 2013 roku rozpoczęliśmy realizację kolejnego badania dla Centrum Projektów Europejskich - „Badanie Punktów Informacyjnych PO KL metodą Mystery Calling oraz Mystery Mailing” - Edycja 2013.

Badanie Punktów Informacyjnych PO KL

Badanie ROEFS 20 Kwiecień 2013

W kwietniu 2013 roku rozpoczęliśmy badanie na zlecenie Centrum Projektów Europejskich - „Badanie Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego metodą Mystery Calling i Mystery Shopping” - Edycja 2013.

Badanie ROEFS

Projekt na zlecenie Województwa Podlaskiego 06 Kwiecień 2013

Od kwietnia 2013 roku realizujemy na zlecenie Województwa Podlaskiego badanie ewaluacyjne pn. „Ocena wpływu inwestycji dofinansowanych w ramach środków UE na realizację założeń Programu Rozwoju Edukacji Województwa Podlaskiego do 2013 r.”

Projekt na zlecenie Województwa Podlaskiego

Badanie dla UAM 05 Kwiecień 2013

Od kwietnia do czerwca 2013 roku przeprowadziliśmy na zlecenie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu badania ankietowe na reprezentatywnej próbie przedsiębiorstw, samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych w podregionie poznańskim w zakresie ogólnej oceny dotychczasowego wykorzystania środków unijnych w latach 2004-2011 oraz określenia potrzeb inwestycyjnych na przyszłość.

Badanie dla UAM

Badanie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych 01 Kwiecień 2013

W kwietniu 2013 roku Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zlecił nam Badanie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych, dla których Samorząd Województwa jest podmiotem tworzącym.

Badanie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych

Ogólnopolskie badanie dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 10 Luty 2013

Od lutego do sierpnia 2013 roku zrealizowaliśmy Ogólnopolskie badanie dotyczące praktyk wdrażania strategii w przedsiębiorstwach na zlecenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Ogólnopolskie badanie dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Badanie projektu przeprowadzonego przez firmę Mały Inżynier 05 Luty 2013

W lutym i marcu 2013 roku wykonaliśmy badanie ewaluacyjne ex – post projektu „Stworzenie innowacyjnego programu interaktywnych form prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów ścisłych dla uczniów klas 4 - 6 szkół podstawowych” przeprowadzonego przez firmę Mały Inżynier Ewa Bednarek.

Badanie projektu przeprowadzonego przez firmę Mały Inżynier

Badanie rodziców 6-latków 01 Styczeń 2013

Od stycznia do marca 2013 roku przeprowadziliśmy Badania jakościowe rodziców 6-latków, zogniskowane wywiady grupowe na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych.

Badanie rodziców 6-latków

Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku! 18 Grudzień 2012

W tym szczególnym czasie składamy najserdeczniejsze życzenia,
osobistych i zawodowych sukcesów oraz życiowego optymizmu.
Życzymy wszelkiej pomyślności na Nowy Rok,
Aby wszelkie dążenia zawodowe były uwieńczone sukcesem
a szczęście i pomyślność towarzyszyły na co dzień.

Public Profits

Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku!

Ewaluacja projektu dla PWSZ w Koninie 15 Grudzień 2012

Od grudnia 2012 roku prowadzimy na zlecenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie ewaluację mid-term projektu pt. „Wzmocnienie potencjału PWSZ w Koninie drogą do wzrostu liczby absolwentów kierunku o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.

Ewaluacja projektu dla PWSZ w Koninie

Projekt dla CMSiKO 06 Grudzień 2012

W grudniu 2012 roku rozpoczęliśmy realizację badania dla Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej - „Analiza społeczno-ekonomiczna nowych miejsc pracy na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska”.

Projekt dla CMSiKO

Ewaluacja projektu dla IAM 05 Listopad 2012

W listopadzie i grudniu 2012 roku przeprowadziliśmy na zlecenie Instytutu Adama Mickiewicza Ewaluację projektu prezentacji polskiej kultury w Nadrenii Północnej-Westfalii w Republice Federalnej Niemiec realizowanego przez Instytut Adama Mickiewicza w 2012 roku pt. Klopsztanga. Polska bez granic NRW.

Ewaluacja projektu dla IAM
1 2 3 4 5 6 7 8

Filary firmy