Aktualności

Ekspertyza dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 10 Siepień 2013

W sierpniu i wrześniu 2013 roku opracowaliśmy dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ekspertyzę pt.:„Kapitał społeczny jako kluczowy czynnik atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego”.

Ekspertyza dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Badanie ewaluacyjne na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 15 Czerwiec 2013

W czerwcu 2013 roku Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zlecił nam wykonanie badania ewaluacyjnego „Ocena wpływu inwestycji dofinansowanych z Działania 6.2 RPOWP na lata 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy regionu”.

Badanie ewaluacyjne na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Badanie ewaluacyjne dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 10 Czerwiec 2013

W czerwcu 2013 roku Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zlecił nam wykonanie badania ewaluacyjnego „Znaczenie interwencji RPO WP w obszarze infrastruktury publicznej”.

Badanie ewaluacyjne dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

Badanie Punktów Informacyjnych PO KL 10 Maj 2013

W maju 2013 roku rozpoczęliśmy realizację kolejnego badania dla Centrum Projektów Europejskich - „Badanie Punktów Informacyjnych PO KL metodą Mystery Calling oraz Mystery Mailing” - Edycja 2013.

Badanie Punktów Informacyjnych PO KL

Badanie ROEFS 20 Kwiecień 2013

W kwietniu 2013 roku rozpoczęliśmy badanie na zlecenie Centrum Projektów Europejskich - „Badanie Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego metodą Mystery Calling i Mystery Shopping” - Edycja 2013.

Badanie ROEFS

Projekt na zlecenie Województwa Podlaskiego 06 Kwiecień 2013

Od kwietnia 2013 roku realizujemy na zlecenie Województwa Podlaskiego badanie ewaluacyjne pn. „Ocena wpływu inwestycji dofinansowanych w ramach środków UE na realizację założeń Programu Rozwoju Edukacji Województwa Podlaskiego do 2013 r.”

Projekt na zlecenie Województwa Podlaskiego

Badanie dla UAM 05 Kwiecień 2013

Od kwietnia do czerwca 2013 roku przeprowadziliśmy na zlecenie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu badania ankietowe na reprezentatywnej próbie przedsiębiorstw, samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych w podregionie poznańskim w zakresie ogólnej oceny dotychczasowego wykorzystania środków unijnych w latach 2004-2011 oraz określenia potrzeb inwestycyjnych na przyszłość.

Badanie dla UAM

Badanie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych 01 Kwiecień 2013

W kwietniu 2013 roku Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zlecił nam Badanie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych, dla których Samorząd Województwa jest podmiotem tworzącym.

Badanie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych

Ogólnopolskie badanie dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 10 Luty 2013

Od lutego do sierpnia 2013 roku zrealizowaliśmy Ogólnopolskie badanie dotyczące praktyk wdrażania strategii w przedsiębiorstwach na zlecenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Ogólnopolskie badanie dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Badanie projektu przeprowadzonego przez firmę Mały Inżynier 05 Luty 2013

W lutym i marcu 2013 roku wykonaliśmy badanie ewaluacyjne ex – post projektu „Stworzenie innowacyjnego programu interaktywnych form prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów ścisłych dla uczniów klas 4 - 6 szkół podstawowych” przeprowadzonego przez firmę Mały Inżynier Ewa Bednarek.

Badanie projektu przeprowadzonego przez firmę Mały Inżynier

Badanie rodziców 6-latków 01 Styczeń 2013

Od stycznia do marca 2013 roku przeprowadziliśmy Badania jakościowe rodziców 6-latków, zogniskowane wywiady grupowe na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych.

Badanie rodziców 6-latków

Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku! 18 Grudzień 2012

W tym szczególnym czasie składamy najserdeczniejsze życzenia,
osobistych i zawodowych sukcesów oraz życiowego optymizmu.
Życzymy wszelkiej pomyślności na Nowy Rok,
Aby wszelkie dążenia zawodowe były uwieńczone sukcesem
a szczęście i pomyślność towarzyszyły na co dzień.

Public Profits

Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku!
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Filary firmy