Aktualności

Badanie klientów Orlen Asfalt Sp. z o.o. 10 Październik 2012

W październiku i listopadzie 2012 roku przeprowadziliśmy panelowe badania rynkowe – „Badanie klientów Orlen Asfalt 2012 dotyczące zadowolenia oraz oczekiwań związanych ze współpracą ze Spółką oraz poznanie opinii o ORLEN Asfalt oraz innych producentach”.

Badanie klientów Orlen Asfalt Sp. z o.o.

Badanie dla Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 30 Wrzesień 2012

Od września do listopada 2012 roku zrealizowaliśmy Badanie potencjału środowiska lokalnego do tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych przy WTZ w kontekście opracowania modelu budowania partnerstw publiczno-społeczno-prywatnych wokół powstających spółdzielni socjalnych przy WTZ.

Badanie dla Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

Badania ewaluacyjne dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 05 Siepień 2012

Od sierpnia do listopada 2011 roku zrealizowaliśmy na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego badania ewaluacyjne ujęte w Okresowym planie ewaluacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2012 rok oraz ocenę efektów działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych w ramach MRPO.

Badania ewaluacyjne dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Diagnoza systemu pieczy zastępczej w Wielkopolsce 15 Lipiec 2012

Od sierpnia do września 2012 roku przeprowadziliśmy Diagnozę systemu pieczy zastępczej w Wielkopolsce na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Diagnoza systemu pieczy zastępczej w Wielkopolsce

Badanie ewaluacyjne w ramach WRPO 05 Lipiec 2012

W lipcu 2012 roku, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zlecił nam realizację badania ewaluacyjnego „Komplementarność i synergia interwencji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z projektami wybranych programów operacyjnych obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej UE”.

Badanie ewaluacyjne w ramach WRPO

Ewaluacja projektu dla Poznańskiego Parku Technologicznego 3D Sp. z o.o. 01 Lipiec 2012

W lipcu 2012 roku Poznański Park Technologiczny 3D Sp. z o.o. zlecił Public Profits przeprowadzenie całościowej ewaluacji projektu pt. „Realizm: Cyfrowe Oświetlenie i Rendering – Edycja III”.

Ewaluacja projektu dla Poznańskiego Parku Technologicznego 3D Sp. z o.o.

Badanie satysfakcji kontrahentów ze współpracy z firmą KAEM 20 Czerwiec 2012

W okresie VI-X 2012 roku prowadzić będziemy Badanie satysfakcji kontrahentów ze współpracy z firmą na zlecenie KAEM Sp. z o.o.

Badanie satysfakcji kontrahentów ze współpracy z firmą KAEM

Zlecenie na rzecz ORE 15 Czerwiec 2012

Od czerwca do listopada 2012 roku opracowaliśmy model generycznego prognozowania zapotrzebowania na usługi edukacyjne w jednostkach samorządu terytorialnego na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Zlecenie na rzecz ORE

Ewaluacja projektu Youth Entrepreneurship Strategies 15 Kwiecień 2012

Od kwietnia 2012 roku prowadzimy ewaluację pn. „Ocena i analiza procesu wdrażania międzynarodowego projektu Youth Entrepreneurship Strategies”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu INTERREG IV C" na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Ewaluacja projektu Youth Entrepreneurship Strategies

Badanie na zlecenie IPiSS 05 Kwiecień 2012

Od kwietnia do lipca 2012 roku zrealizowaliśmy na zlecenie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych badanie pt.„Urlopy szkoleniowe i zwolnienie z dnia pracy, jako instrumenty wspierające podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika”

Badanie na zlecenie IPiSS

Monitoring ofert pracy dla WUP w Lublinie 20 Luty 2012

Od lutego 2012 roku prowadzimy na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie „Monitoring ofert pracy w województwie lubelskim, z wykorzystaniem metody analizy treści oraz prace analityczne związane z badaniem wraz z wydrukiem raportu końcowego”.

Monitoring ofert pracy dla WUP w Lublinie

Badanie w ramach RPO WD 10 Luty 2012

W okresie II-VII 2012 roku prowadziliśmy badanie ewaluacyjne dotyczące wpływu projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WD dot. Infrastruktury Społecznej w zakresie Priorytetu 7 „Edukacja” i Priorytetu 8 „Zdrowie” na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Badanie w ramach RPO WD

Badanie wśród studentów i pracowników WSP TWP w Warszawie 05 Luty 2012

Od lutego 2012 roku prowadzimy na zlecenie Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej badanie wśród studentów, pracowników administracyjnych i dydaktycznych uczelni we wszystkich wydziałach oraz badanie losów absolwentów.

Badanie wśród studentów i pracowników WSP TWP w Warszawie
2 3 4 5 6 7 8

Filary firmy