Aktualności

Ewaluacja projektu dla PWSZ w Koninie 15 Grudzień 2012

Od grudnia 2012 roku prowadzimy na zlecenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie ewaluację mid-term projektu pt. „Wzmocnienie potencjału PWSZ w Koninie drogą do wzrostu liczby absolwentów kierunku o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.

Ewaluacja projektu dla PWSZ w Koninie

Projekt dla CMSiKO 06 Grudzień 2012

W grudniu 2012 roku rozpoczęliśmy realizację badania dla Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej - „Analiza społeczno-ekonomiczna nowych miejsc pracy na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska”.

Projekt dla CMSiKO

Ewaluacja projektu dla IAM 05 Listopad 2012

W listopadzie i grudniu 2012 roku przeprowadziliśmy na zlecenie Instytutu Adama Mickiewicza Ewaluację projektu prezentacji polskiej kultury w Nadrenii Północnej-Westfalii w Republice Federalnej Niemiec realizowanego przez Instytut Adama Mickiewicza w 2012 roku pt. Klopsztanga. Polska bez granic NRW.

Ewaluacja projektu dla IAM

Badanie klientów Orlen Asfalt Sp. z o.o. 10 Październik 2012

W październiku i listopadzie 2012 roku przeprowadziliśmy panelowe badania rynkowe – „Badanie klientów Orlen Asfalt 2012 dotyczące zadowolenia oraz oczekiwań związanych ze współpracą ze Spółką oraz poznanie opinii o ORLEN Asfalt oraz innych producentach”.

Badanie klientów Orlen Asfalt Sp. z o.o.

Badanie dla Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 30 Wrzesień 2012

Od września do listopada 2012 roku zrealizowaliśmy Badanie potencjału środowiska lokalnego do tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych przy WTZ w kontekście opracowania modelu budowania partnerstw publiczno-społeczno-prywatnych wokół powstających spółdzielni socjalnych przy WTZ.

Badanie dla Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

Badania ewaluacyjne dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 05 Siepień 2012

Od sierpnia do listopada 2011 roku zrealizowaliśmy na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego badania ewaluacyjne ujęte w Okresowym planie ewaluacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2012 rok oraz ocenę efektów działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych w ramach MRPO.

Badania ewaluacyjne dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Diagnoza systemu pieczy zastępczej w Wielkopolsce 15 Lipiec 2012

Od sierpnia do września 2012 roku przeprowadziliśmy Diagnozę systemu pieczy zastępczej w Wielkopolsce na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Diagnoza systemu pieczy zastępczej w Wielkopolsce

Badanie ewaluacyjne w ramach WRPO 05 Lipiec 2012

W lipcu 2012 roku, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zlecił nam realizację badania ewaluacyjnego „Komplementarność i synergia interwencji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z projektami wybranych programów operacyjnych obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej UE”.

Badanie ewaluacyjne w ramach WRPO

Ewaluacja projektu dla Poznańskiego Parku Technologicznego 3D Sp. z o.o. 01 Lipiec 2012

W lipcu 2012 roku Poznański Park Technologiczny 3D Sp. z o.o. zlecił Public Profits przeprowadzenie całościowej ewaluacji projektu pt. „Realizm: Cyfrowe Oświetlenie i Rendering – Edycja III”.

Ewaluacja projektu dla Poznańskiego Parku Technologicznego 3D Sp. z o.o.

Badanie satysfakcji kontrahentów ze współpracy z firmą KAEM 20 Czerwiec 2012

W okresie VI-X 2012 roku prowadzić będziemy Badanie satysfakcji kontrahentów ze współpracy z firmą na zlecenie KAEM Sp. z o.o.

Badanie satysfakcji kontrahentów ze współpracy z firmą KAEM

Zlecenie na rzecz ORE 15 Czerwiec 2012

Od czerwca do listopada 2012 roku opracowaliśmy model generycznego prognozowania zapotrzebowania na usługi edukacyjne w jednostkach samorządu terytorialnego na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Zlecenie na rzecz ORE

Ewaluacja projektu Youth Entrepreneurship Strategies 15 Kwiecień 2012

Od kwietnia 2012 roku prowadzimy ewaluację pn. „Ocena i analiza procesu wdrażania międzynarodowego projektu Youth Entrepreneurship Strategies”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu INTERREG IV C" na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Ewaluacja projektu Youth Entrepreneurship Strategies

Badanie na zlecenie IPiSS 05 Kwiecień 2012

Od kwietnia do lipca 2012 roku zrealizowaliśmy na zlecenie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych badanie pt.„Urlopy szkoleniowe i zwolnienie z dnia pracy, jako instrumenty wspierające podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika”

Badanie na zlecenie IPiSS
2 3 4 5 6 7 8 9

Filary firmy