Aktualności

Monitoring ofert pracy dla WUP w Lublinie 20 Luty 2012

Od lutego 2012 roku prowadzimy na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie „Monitoring ofert pracy w województwie lubelskim, z wykorzystaniem metody analizy treści oraz prace analityczne związane z badaniem wraz z wydrukiem raportu końcowego”.

Monitoring ofert pracy dla WUP w Lublinie

Badanie w ramach RPO WD 10 Luty 2012

W okresie II-VII 2012 roku prowadziliśmy badanie ewaluacyjne dotyczące wpływu projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WD dot. Infrastruktury Społecznej w zakresie Priorytetu 7 „Edukacja” i Priorytetu 8 „Zdrowie” na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Badanie w ramach RPO WD

Badanie wśród studentów i pracowników WSP TWP w Warszawie 05 Luty 2012

Od lutego 2012 roku prowadzimy na zlecenie Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej badanie wśród studentów, pracowników administracyjnych i dydaktycznych uczelni we wszystkich wydziałach oraz badanie losów absolwentów.

Badanie wśród studentów i pracowników WSP TWP w Warszawie

Ewaluacja projektu szkoleniowego "U źródeł bankowości" 30 Wrzesień 2011

Od października 2012 roku prowadzimy na zlecenie Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji ewaluację projektu szkoleniowego pt. „U źródeł bankowości - doskonalenie kompetencji matematycznych pracowników i pracowniczek banków”.

Ewaluacja projektu szkoleniowego "U źródeł bankowości"

Badanie w przedsiębiorstwach giełdowych i spółkach akcyjnych dla UE we Wrocławiu 25 Wrzesień 2011

Od X 2011 do I 2012 roku prowadzić będziemy badanie „Praktyki zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach giełdowych i spółkach akcyjnych” na zlecenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Badanie w przedsiębiorstwach giełdowych i spółkach akcyjnych dla UE we Wrocławiu

Ewaluacja projektu szkoleniowego "Matematyka skarbcem bankiera" 15 Wrzesień 2011

Od października 2012 roku prowadzimy na zlecenie Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji ewaluację projektu szkoleniowego pt. „Matematyka skarbcem bankiera”.

Ewaluacja projektu szkoleniowego "Matematyka skarbcem bankiera"

Ekspertyza dla Województwa Pomorskiego 15 Wrzesień 2011

W okresie od IX do XI 2011 roku opracowaliśmy ekspertyzę „Mapa atrakcyjności osiedleńczej województwa pomorskiego”

Ekspertyza dla Województwa Pomorskiego

Badanie potrzeb JST, przedsiębiorców na zlecenie ROPS w Poznaniu 05 Wrzesień 2011

Od września do listopada 2011 roku przeprowadziliśmy Badanie potrzeb JST, przedsiębiorców oraz przedsiębiorstw społecznych w kontekście opracowywania modeli partnerstw prywatno-społecznych oraz modelu szkoleń dla animatorów/tutorów ekonomii społecznej opracowywanych w ramach projektu innowacyjnego testującego „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej”.

Badanie potrzeb JST, przedsiębiorców na zlecenie ROPS w Poznaniu

Badanie jakościowe dot. projektu indywidualizacji nauczania 30 Maj 2011

W okresie VI-VIII na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych zrealizowaliśmy Badanie jakościowe dotyczące ewaluacji projektu systemowego indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów szkół podstawowych klas I-III.

Badanie jakościowe dot. projektu indywidualizacji nauczania

Badania stanu przedsiębiorczości akademickiej 29 Maj 2011

W okresie od maja do lipca 2011 roku przeprowadziliśmy Badania stanu przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce w ramach realizowanego projektu „Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii” na zlecenie Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Badania stanu przedsiębiorczości akademickiej

Ocena dostępności usług medycznych 25 Maj 2011

Od maja 2011 roku prowadzimy badanie „Ocena dostępności usług medycznych poprzez realizację projektów Priorytetu V Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 w aspekcie perspektywy finansowej UE 2013+” na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Ocena dostępności usług medycznych

Diagnoza stanu III sektora w Poznaniu 20 Kwiecień 2011

Od kwietnia do listopada 2011 roku przeprowadziliśmy diagnozę stanu trzeciego sektora w Poznaniu i badanie potrzeb w zakresie wsparcia NGOs na zlecenie Fundacji Edukacja dla Przyszłości.

Diagnoza stanu III sektora w Poznaniu

Monitoring i ewaluacja projektu dla Fundacji Familijny Poznań 15 Kwiecień 2011

Od kwietnia 2011 roku na zlecenie Fundacji Familijny Poznań prowadzimy monitoring i ewaluację projektu: „Sieć Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej”.

Monitoring i ewaluacja projektu dla Fundacji Familijny Poznań
3 4 5 6 7 8 9

Filary firmy