Aktualności

Trzeci sektor w poznańskiej kulturze 15 listopad 2021

Zasadniczym celem projektu badawczego jest zidentyfikowanie i uwydatnienie roli trzeciego sektora z obszaru działalności kulturalnej w kształtowaniu oferty kulturalnej Miasta Poznania. Badania dotykać będą obszaru potencjału kadrowego, kompetencyjnego i finansowego organizacji. Ponadto, przeprowadzona zostanie diagnoza potrzeb organizacyjnych, formalno-prawnych i szkoleniowych trzeciego sektora z obszaru działalności kulturalnej działającego na terenie Poznania, a w konsekwencji narzędzi oraz działań do ich zaspokojenia.

Badania wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru kultury działających na rzecz mieszkańców Poznania zostaną przeprowadzone techniką CAWI/ CATI. Uzupełnieniem metody ilościowej będą pogłębione wywiady grupowe i indywidualne.

Równocześnie prowadzona jest analiza danych zastanych, opracowań i publikacji obejmujących przedmiot badania.

List polecający sygnowany przez Pana Prezydenta Miasta Poznania, Jędrzeja Solarskiego

Zakończenie badania: grudzień 2021 r.

powrót archiwum wiadomości

Filary firmy