Aktualności

Wygrana w konkursie ogłoszonym przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) 01 listopad 2013

W listopadzie 2013 roku przystapilismy do realizacji Ogólnoeuropejskiego badania popytu na usługi związane z czasem precyzyjnym i urzędowym świadczone poprzez system Galileo oraz stworzenie metodyki badawczej (Study on demand for precise and legal time services distributed via the Galileo system including development of research methodology).

Projekt jest wykonywany w konsorcjum z PikTime Systems Sp. z o.o. oraz ITTI Sp. z o.o.

Został wybrany do realizacji przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) w ramach pierwszego konkursu grantowego ogłoszonego po przystąpieniu Polski do Agencji w lipcu 2012 roku. Będzie trwał 12 miesięcy począwszy od listopada 2013 roku.

Celem badania jest rozpoznanie zapotrzebowania na usługi związane z dostarczaniem czasu precyzyjnego i urzędowego wśród europejskich podmiotów publicznych i prywatnych z różnych branż. Przyczyni się ono do optymalnego dopasowania oferowanych potencjalnie usług do ich specyficznych wymagań. Badanie ma charakter pilotażowy, a w jego ramach powstanie także metodyka prowadzenia badań szczegółowych w tym zakresie.

Więcej informacji na temat tego badania znajduje się w zakładce Granty.

powrót archiwum wiadomości

Filary firmy