Badania dla projektodawców

Dla projektodawców

Projektodawcom korzystającym ze wsparcia zewnętrznego (w tym unijnego) lub ubiegającym się o tego typu wsparcie służymy pomocą w zaprojektowaniu oraz wykonaniu badań rynkowych, w tym analizy popytu, atrakcyjności oferty itd. Nasza oferta obejmuje identyfikację grup docelowych, diagnozę ich potrzeb itp.

Dzięki rzetelnie przeprowadzonemu badaniu, wzrasta jakość wniosku o dofinansowanie, a tym samym szanse na pozyskanie funduszy. Wnikliwa i dopasowana do potrzeb Klienta analiza rynkowa wydatnie zwiększa także szanse na sukces realizacyjny projektu!

W realizacji badań tego typu współpracowalismy m.in. z firmą doradczą Inveni Sp. z o.o. z Wrocławia. Przeprowadziliśmy między innymi analizę popytu w obszarze projektów infrastruktury kultury na ofertę Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w szczególności na ofertę Muzeum Sztuki Współczesnej.

Filary firmy