Badania ewaluacyjne

Ewaluacje

Wykonujemy badania ewaluacyjne dla klientów instytucjonalnych i podmiotów biznesowych. Oferujemy pełen zakres usług: od diagnozy problemu do ewaluacji ex - post, ewaluacji produktu finalnego. Nasza oferta jest kompleksowa i może zawierać opracowanie metodologii badania, w tym narzędzi badawczych, przeprowadzenie badania, sporządzenie raportu, multimedialnej prezentacji wyników (w zależności od potrzeb Klienta).

Wykonujemy wszystkie typy ewaluacji.

Ze względu na zakres badania:

  • Ewaluacje projektów (w tym badania w ramach projektów innowacyjnych PO KL, ewaluacje projektów szkoleniowych, systemowych i inne);
  • Ewaluacje programów i polityk rozwojowych.

Ze względu na okres realizacji:

  • Ewaluacje początkowe (ex-ante);
  • Ewaluacje bieżące (on-going, mid-term);
  • Ewaluacje końcowe (ex-post), w tym ewaluację produktu finalnego.

Posiadamy różnorodne i bogate doświadczenie. W prowadzenie badań ewaluacyjnych zaangażowani jesteśmy od początku okresu wykorzystywania przez Polskę funduszy unijnych. Realizujemy badania w sektorze edukacji, polityki i pomocy społecznej, rynku pracy i innych. Przykłady zrealizowanych przez nas badań ewaluacyjnych, ich tematykę, a także odnośniki do wybranych raportów znajdą Państwo w zakładce Klienci.

Każde badanie zostaje "skrojone na miarę" potrzeb i założeń finansowych Klienta.

Zapraszamy do współpracy!

Filary firmy