Jakość badań

Badania realizowane przez Public Profits Sp. z o.o. są dostosowane do standardów określonych przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR) i zgodne z założeniami Programu Kontroli Jakosci Pracy Ankieterów (PKJPA). Wspomniany Program określa minimalne normy jakości pracy w zakresie organizacji Działu Realizacji Badań oraz sieci terenowej, rekrutacji koordynatorów i ankieterów, szkolenia, nadzoru i koordynacji oraz kontroli poprawności wykonanej przez nich pracy.

Nieprzerwanie od 2010 roku, Public Profits Sp. z o. o. szczyci się posiadaniem certyfikatu Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA) w kategoriach:

  • Badania realizowane techniką ankieterskich wywiadów osobistych/ audytoryjnych - PAPI;
  • Badania jakościowe;
  • Mystery Shopping.

Badania realizujemy w zgodności ze standardami etyki zawodowej zawartymi w Międzynarodowym Kodeksie Badań Rynku i Badań Społecznych opracowanym wspólnie przez Europejskie Stowarzyszenie Badaczy Opinii Publicznej i Rynku (ESOMAR) i Międzynarodową Izbę Handlu (ICC). Reguluje on zagadnienia odpowiedzialności badaczy wobec badanych oraz ich stosunki z ogółem społeczeństwa i środowiskami gospodarczymi, wzajemne prawa i obowiązki klientów i badaczy oraz zasady przedstawiania wyników badań. W pracy zawodowej respektujemy także zapisy Kodeksu Etyki Socjologa opracowanego w 2012 roku przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne (PTS).

Współpracując z nami zyskują Państwo gwarancję doskonałej jakości i spełnienia najwyższych etycznych standardów badań!