Konsultacje społeczne

Od kilku lat w roli organizatora lub współorganizatora przygotowujemy i realizujemy konsultacje społeczne dotyczycące miejskich inwestycji i rozwiązań. Wypracowaliśmy własne efektywne metody konsultowania pomysłów.

Prowadzone przez nas konsultacje społeczne łączą głosy ekspertów z opiniami lokalnych społeczności. Takie podejście pozwala nam na:

 • zebranie informacji o preferowanych przez interesariuszy rozwiązań
 • ocenę koncepcji preferowanych rozwiązań
 • wypracowanie efektywnych rekomendacji w odniesieniu do rozwiązań docelowych.

W ramach konsultacji społecznych wykorzystujemy:

 • analizę danych zastanych, dokumentów programowych, planów i koncepcji
 • badania własne (metody ilościowe i jakościowe, w tym badania opinii społecznej)
 • warszaty, w tym techniką wartsztatów "stolikowych", metodą delficką, i inne.

Nasze portofilo zrealizowanych konsultacji społecznych:

 • Konsultacje społeczne związane z ul. Garbary w Poznaniu (2018/2019)
 • Przeprowadzenia konsultacji społecznych związanych z planowanym rozszerzeniem strefy 30 w centrum Poznania (2017)
 • Przeprowadzenia konsultacji społecznych związanych z rewitalizacją i reorganizacją ulicy Rybaki w Poznaniu (2017)
 • Przeprowadzenie konsultacji społecznych związanych z modernizacją ul. Dąbrowskiego w Poznaniu na odcinku od ul. Prusa do Mostu Teatralnego (2016)
 • Przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych w charakterze moderatora z mieszkańcami Poznania oraz zainteresowanymi organizacjami w sprawie opiniowania i zgłaszania uwag do projektu "Programu Rowerowego Miasta Poznania na lata 2016-2025" (2016)
 • Badania ankietowe mieszkańców miasta Poznania dot. infrastruktury rowerowej (2015)
 • Badanie sondażowe mieszkańców Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dzielnicy Ochota i Włochy na temat planowanej inwestycji (2011)
 • Badania ewaluacyjne na próbie losowej dorosłych mieszkańców Koszalina w ramach konsultacji społecznych nt. przedsięwzięcia pn. „System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego” (2010)
 • Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego wśród mieszkańców Poznania i gminy Czerwonak w ramach konsultacji społecznych w sprawie lokalizacji zakładu termicznego przekształcania odpadów dla potrzeb systemu gospodarki odpadami dla Miasta Poznania (2009).

Zapraszamy do współpracy!

Filary firmy