Monitoring ofert pracy


Co wiemy o potrzebach i ofercie pracodawców

na podstawie ogłoszeń o pracę?

Automatyczny monitoring ofert pracy,

czyli jak wspierać samorządy

w kształtowaniu polityki edukacyjnej i szkoleniowej.

Jedną z naszych autorskich usług analitycznych jest MONITORING OFERT PRACY, czyli narzędzie wspierające samorządy w kształtowaniu polityki edukacyjnej i szkoleniowej.

Automatyczny monitoring ofert pracy pozwala poznawać zmieniające się  potrzeby pracodawców na podstawie zamieszczanych przez nich ogłoszeń o pracę. Co więcej, pozwala na bieżące modyfikowanie działań prowadzonych przez instytucje rynku pracy i samorządy w obszarze edukacji i szkoleń.

ZASADY DZIAŁANIA AUTOMATYCZNEGO MONITORINGU OFERT PRACY

Automatyczny monitoring ofert pracy to specjalistyczny i zaawansowany system informatyczny, który w zmechanizowany sposób pobiera i analizuje dostępne ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy. Za źródło służy dowolny zestaw stron internetowych, zbiorów ofert instytucji czy tytułów prasowych. Oferty pracy mogą być więc pobierane z następujących źródeł:

 • strony internetowe,
 • oferty PUP,
 • agencje zatrudnienia,
 • biura karier,
 • oferty publiczne w BIP,
 • ogłoszenia prasowe,
 • inne według potrzeb.

Zebrane w sposób automatyczny dane są następnie analizowane i kodowane przez zespół badawczy. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom informatycznym zbiór ofert zawiera WSZYSTKIE ogłoszenia pojawiające się w wybranych źródłach.

Automatyczny monitoring ofert pracy, prócz możliwości dostosowania źródeł danych, daje także możliwość pełnej dowolności w zakresie prowadzonych analiz:

 • zakres terytorialny może dotyczyć pojedynczego miasta lub gminy, województwa czy całego kraju,
 • zakres czasowy i zbierane informacje są dostosowywane do potrzeb Zamawiającego.

EFEKTY PROWADZONYCH ANALIZ

 • Uzyskanie użytecznych analiz służących przewidywaniu zmian zapotrzebowania na pracę w regionie,
 • Określenie rodzajów i kierunków zmian w strukturze poszukiwanych przez pracodawców zawodów i kwalifikacji,
 • Charakterystyka kryteriów dostępu do stanowisk i identyfikacja wymagań pracodawców dotyczących wykształcenia, wiedzy, kompetencji, doświadczenia zawodowego, certyfikatów i uprawnień,
 • Identyfikacja liczby ofert w zależności od rodzaju potencjalnej pracy, branży,
 • Określenie oferty pracodawcy: oferowanego wynagrodzenia, formy umowy i wymiaru etatu, a także pozapłacowych form wynagrodzenia.

W przypadku zainteresowania ofertą monitorowania ofert pracy instytucje rynku pracy, samorządy i inne podmioty prosimy o kontakt z Anną Zakrzewską.

Filary firmy