Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia

Oferujemy pełen zakres usług badawczych dla organizacji pozarządowych, w tym badania ewaluacyjne projektów (również projektów innowacyjnych). Przeprowadziliśmy m.in. następujące badania:

Ewaluacje projektów:

  • Fundacja Familijny Poznań: Monitoring i ewaluacja projektu Sieć Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej (IV 2011-VIII 2013),
  • Stowarzyszenie Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP): Ewaluacja projektu Mały Inżynier (XII 2010-I 2011) [zobacz].

Analizy, strategie, ekspertyzy:

  • Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych: Badanie potencjału środowiska lokalnego do tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych przy WTZ w kontekście opracowania modelu budowania partnerstw publiczno-społeczno-prywatnych wokół powstających spółdzielni socjalnych przy WTZ (IX-XII 2012) [zobacz];
  • Polskie Towrzystwo Polityki Społecznej: Przeprowadzenie badania wśród studentów, pracowników administracyjnych i dydaktycznych uczelni we wszystkich wydziałach. Przeprowadzenie badania wśród absolwentów (II-X 2012);
  • Fundacja Edukacja dla Przyszłości: Badanie sieci przedszkoli prowadzonych przez Fundację Edukacja dla Przyszłości (X-XII 2011);
  • Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości: Badanie stanu przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce w ramach realizowanego projektu Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (V-VIII 2011);
  • Fundacja Edukacja dla Przyszłości: Diagnoza stanu trzeciego sektora w Poznaniu. Badanie potrzeb w zakresie wsparcia NGO's (IV-XI 2011), ISBN 978-83-934279-3-2 [zobacz].

Zapraszamy do współpracy!

Filary firmy