Regionalne ośrodki polityki społecznej

Wykonujemy pełen zakres usług badawczych dla regionalnych ośrodków polityki społecznej. Zrealizowaliśmy na ich zlecenie m.in. następujące badania:

Dla ROPS w Poznaniu:

  • Badanie systemu pieczy zastępczej w Wielkoplsce (VIII-X 2012) [zobacz];
  • Badanie potrzeb JST, przedsiębiorców oraz przedsiębiorstw społecznych w kontekście opracowywania modeli partnerstw prywatno-społecznych oraz modelu szkoleń dla animatorów/tutorów ekonomii społecznej opracowywanych w ramach projektu innowacyjnego testującego Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej (IX-XI 2011) [zobacz];
  • Inwentaryzacja przedsiębiorstw ekonomii społecznej w Wielkopolsce (IX-XI 2011) [zobacz];
  • Potrzeby informacyjne decydentów wojewódzkich (III 2011).

Dla ROPS w Krakowie:

  • Przygotowanie koncepcji badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Małopolsce - Poddziałania: 7.1.1 i 7.1.2 (X-XII 2013);
  • Model ewaluacji w pomocy społecznej (IV-VIII 2010) [zobacz].

Zapraszamy do współpracy!

Filary firmy