Zakres badań

Realizujemy wszelkie rodzaje badań: poczynając od rynkowych, kończąc na ewaluacyjnych. Oferujemy pełen zakres usług: od stworzenia metodologii badawczej, poprzez realizację badania terenowego, opracowanie raportu badawczego, aż po sformułowanie rekomendacji oraz wskazówek eksperckich w zakresie ich wdrożenia. Zakres badań:

Rozumiemy, że nasi Klienci oczekują od nas indywidualnego i elastycznego podejścia do ich potrzeb badawczych. Staramy się je zaspokajać sięgając po najnowocześniejsze podejścia badawcze, narzędzia i techniki badawcze oraz metody analizy danych.

Jakościowe i ilościowe techniki badawcze wykorzystywane w codziennej pracy badawczej to:

 • Desk research (analiza źródeł, danych zastanych, dokumentów, stron internetowych itd.);
 • Zogniskowane wywiady grupowe FGI (mini-grupy, mini-FGI, grupy panelowe, kolaboratoria itp.);
 • Indywidualne wywiady pogłebione IDI (bezpośrednie i telefoniczne - TDI, diady, triady);
 • Panele ekspertów;
 • Studia przypadku (case study);
 • Obserwacje, dzienniczki, techniki etnograficzne;
 • Wywiady telefoniczne CATI;
 • Ankiety internetowe CAWI;
 • Bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe PAPI (face to face, twarzą w twarz);
 • Ankiety audytoryjne;
 • mystery shopping (w tym mystery clinet, mystery calling, mystery mailling).

Jedną z naszych autorskich usług analitycznych jest MONITORING OFERT PRACY, czyli narzędzie wspierające samorządy w kształtowaniu polityki edukacyjnej i szkoleniowej [więcej]

Zapraszamy do wspólnej realizacji przedsięwzięć badawczych!

Filary firmy