Zespół

Nasz zespół

Kompetencyjny trzon Public Profits tworzą absolwenci socjologii renomowanych uczelni, mający wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu badań empirycznych.

prof. dr hab. Rafał Drozdowski - Prezes Zarządu

Rafał DrozdowskiPracownik naukowy, w okresie od 2008 do 2016 roku dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent studiów politologicznych i socjologicznych na UAM. Od 1998 do 2009 roku członek Związku Polskich Artystów Fotografików, aktywnie uczestniczący w budowaniu polskiej branży reklamowej. Specjalista w zakresie jakościowych badań rynkowych, społecznych i wspomagania procedur decyzyjnych w biznesie. Konsultant zarządów prywatnych przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych i kilkunastu monografii książkowych z zakresu teorii socjologicznej, socjologii pracy, socjologii organizacji, socjologii współczesnego społeczeństwa polskiego, socjologii wizualnej oraz metodologii badań społecznych.

 

Anna Zakrzewska - Dyrektor ds. Badań

Anna ZakrzewskaAbsolwentka studiów socjologicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (praca magisterska: "Nowe ruchy społeczne w Internecie" (2003). Z firmą Public Profits Sp. z o.o. związana od 2001 roku, gdzie pełniła funkcję Asystenta kierownika projektu, poprzez pełnienie roli Kierownika Projektu (2003), aż do objęcia stanowiska Dyrektora ds. Badań (2007). Oprócz organizowania i nadzorowania pracy Zespołu, realizuje projekty w obszarze badań społecznych i marketingowych, jest autorką metodologii badań jakościowych oraz ilościowych, narzędzi, analiz i raportów badawczych. M.in. od 2003 roku kieruje badaniami jakości obsługi metodą Tajemniczego Klienta, zarówno dla instytucji publicznych, jak i na rynku sieci komercyjnych.

 

dr Bartosz Stępiński – Kierownik Projektu

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2005). Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej (2014). Ukończył studium podyplomowe „Strategia pozyskiwania i zarządzanie funduszami unijnymi” prowadzone na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (2010). Autor/współautor kilkunastu publikacji naukowych dotyczących problematyki rozwoju regionalnego i polityki regionalnej. Z Public Profits związany od 2015 roku. Specjalizacja badawcza – metody ilościowe, CSI/ NPS, projekty badawcze na rzecz beneficjentów grantów naukowych.

 

Piotr Luczys - Specjalista ds. wdrożenia technologii badawczych i analitycznych

Socjolog; student "Zarządzania projektami IT" na WSB Poznań (od 2019); absolwent studiów doktoranckich w Zakładzie Badań Kultury Wizualnej i Materialnej Instytutu Socjologii UAM (2009-2015); starszy technik w IS UAM (2014-2016); stypendysta Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (2012); członek Zarządu Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (od 2010), Komisji Rewizyjnej Fundacji Naukowej im. Floriana Znanieckiego w Poznaniu (od 2013) i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa im. Floriana Znanieckiego w Poznaniu (od 2019); rzecznik prasowy I edycji festiwalu Poznań Design Days (2014); członek Zarządu Fundacji Klaster Poznań (od 2013), w ramach której współtworzył elektroniczną aplikację charytatywną Charityapps (2014-2015); uczestnik projektu badawczo-rozwojowego "ApCoR (Apollo Combine Research) – multiplatformowy panel badawczy" (NCBiR, POIR.01.01.01-00-0555/17-01), realizowanego w latach 2017-2018 przez Public Profits. Autor oraz współautor ponad 40 publikacji naukowych z zakresu metodologii nauk społecznych i socjologii miasta; uczestnik licznych konferencji i spotkań naukowych; pomysłodawca i wykonawca merytoryczny kilku grantów badawczych finansowanych przez KBN, NCN oraz MKiDN.

W bieżącej obsłudze projektów Kierowników wspierają nasi asystenci.

Nad prawidłową realizacją badań i organizacją firmy czuwają:

Ewa Sajdak - Kierownik Działu Realizacji

Justyna Drabikowska - Opiekun Klienta

Agnieszka Tomaszewska - Asystent Działu Badań

Przy realizacji projektów badawczych współpracujemy z ekspertami - specjalistami z różnorodnych dziedzin. Ponadto, badania prowadzimy przy wsparciu ogólnopolskiej sieci koordynatorów, ankieterów i moderatorów.

Tworzymy zgrany zespół, gotowy na wyzwania i ciężką pracę. Jednocześnie mamy dużo dystansu i poczucia humoru, które sprawiają, że praca jest dla nas przyjemnością :)

Zapraszamy do kontaktu i współpracy z nami!

Filary firmy